سرویس OpenGate نه تنها برای مدیریت مطب و کلینیک بوده بلکه بستری ایجاد می‌کند که مراجعین نیز با استفاده از آن در مدّت حضور زمان بهتری را تجربه نمایند

برای مراجعین

برای مطب و کلینیک

مدیریت ارتباط با مشتری

فرآیند های ارتباطی خود با مراجعین را تا جای امکان بصورت اتوماتیک در آورید و در صورت تمایل با استفاده از سرویس هایی که برای مدیریت ارتباط با مشتریان ارائه می گردد با ارائه پیشنهادهای ویژه تعداد دفعات مراجعه افراد به مطب و کلینیکتان را افزایش دهید

مشاهده تمام امکانات

پرونده الکترونیک با قابلیت هایی منحصربفرد

با استفاده از مجموعه خدماتی که ما به شما رائه می دهیم می توانید برای همیشه اطلاعات مراجعین خود را ذخیره کنید، به راحتی به آنها دسترسی داشته باشید، آنها را تحلیل کنید و با استفاده از این داده ها و امکاناتی که در اختیارتان قرار گرفته است تعداد مراجعین خود را افزایش دهید

مشاهده تمام امکانات

مدیریت زمان انتظار مراجعین

زمان انتظار مراجعین را مدیریت کنید و کاری کنید که مراجعین در این زمان از بودن در مطب شما لذت ببرند و تجربه بهتری از مراجعه به مطب شما داشته باشند

ادامه

حسابداری

راحتتر از همیشه، حالا می توانید درآمد ها و هزینه های مطب را محاسبه کنید گزارشات مختلف تهیه کنید و مطب خود را بهتر از همیشه مدیریت نمایید

ادامه