امکانات حسابداری نرم افزار مطب OpenGate

تمام امکاناتی که در بخش نرم افزار حسابداری ارائه می گردد بخش کوچکی از امکاناتی است که بصورت یک مجموعه کامل به مطب ها ارائه می گردد و هیچکدام هزینه جداگانه ندارد.

حسابداری مطب بصورت حرفه ای با نرم افزار مطب OpenGate

ماژول حسابداری OpenGate مانند اکثر نرم افزار های مدیریت مطب که می توانند اطلاعات مالی مختلف را دریافت و ذخیره نمایند امکاناتی را به شما ارائه می کند. اما با استفاده از سرویس هایی که توسط سیستم یکپارچه OpenGate به شما داده می شود استفاده از این امکانات بسیار آسان تر و لذت بخش تر شده است.

OpenGate فرآیند هایی که قبلاً توسط شما باید صورت می گرفت را بصورت هوشمندانه کاهش می دهد. به این شکل دیگر شما نیاز به وارد کردن بسیاری ازاطلاعات نخواهید داشت. در نرم افزار مطب OpenGate ضمن اینکه مطب ها کار کمتری را در بخش کار با نرم افزار مطب به عهده دارند، اطلاعات بسیار بیشتر و کاربردی تری را نیز از دریافت خواهند کرد.

در کنار ساده شدن فرآیند ها، این اطلاعات در کنار اطلاعات بخش های دیگر ویژگی های منحصر بفردی را برای شما ایجاد خواهد کرد. برای مثال بخش مدیریت ارتباط با مشتری، به شما کمک می کند تا تعداد مراجعین خود را بصورت هوشمندانه افزایش دهید.